سوالات اسید و باز المپیاد شیمی

  با ورود سوالات کتاب شیمی پایه دوازدهم به آزمون های المپیاد شیمی، مرور پرسش هایی که در آزمون های سنوات قبل مطرح شده است، می تواند در افزایش درصد داوطلبان موثر باشد. سوالات اسید و باز به دلیل تنوعی که در آزمون های چهار گزینه ای و تشریحی دارند، می تواند تبدیل به یکی از دشوارترین مباحث شیمی گردد.

  از این رو، تحریریه شیمی معدنی تصمیم گرفت تا هر ۴ فصل مهم کتاب شیمی دوازدهم (پیش دانشگاهی قدیم) را بررسی کرده و سوالاتی که در سال های اخیر در آزمون های المپیاد از آنها مطرح شده است، برای تمرین بیشتر مخاطبانی که قصد شرکت در این مسابقه علمی را دارند، قرار دهد.

  استخراج پرسش ها توسط آقای محمدرضا مسکاران و خانم میرشی انجام گردیده است. متاسفانه پاسخ های تشریحی این سوالات که می بایست از طرف این دو عزیز قرار داده می شد، در فایل وجود ندارد اما به زودی تیم شیمی معدنی پاسخ کلیدی و تشریحی را برای تحلیل آزمون ها قرار خواهد داد.

  یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
  یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

  فرا رسیدن نوروز باستانی ، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم
  بر همه ایرانیان پاک پندار ، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

  مطالب متنوع در زمینه شیمی را در کانال شیمی معدنی در تلگرام دنبال کنید.

  آنتالپی پیوند و عوامل موثر بر آن

  آنتالپی پیوند مقدار گرمای لازم برای شکستن متقارن یک مول پیوند کوالانسی گازی و تبدیل آن به اتم های گازی سازنده اش در فشار ثابت می باشد. در ادامه از شیمی معدنی عوامل موثر بر آنتالپی پیوند به طور کامل و شرح و بررسی کرده ایم و نکات مهم تاثیر گذار بر انرژی پیوند و آنتالپی را مورد بررسی قرار داده ایم.

   رابطه مستقیم یا وارونه هریک ازعوامل موثر بر انرژی پیوند با انرژی پیوند :

  ۱- طول پیوند : ( رابطه مستقیم )

  ۲- جرم کاهش یافته اتم های درگیر در پیوند : (برای ایزوتوپ ها رابطه مستقیم)

   دربرخی مواقع که جرم مولی و جرم کاهش یافته همسو عمل نمی کنند ، باید از جرم کاهش یافته در بررسی قدرت پیوند کمک بگیریم. احتمالا وقتی پیوند بین دو اتم ناجور هسته باشد ، جرم کاهش یافته و جرم مولی ممکن است همسو نباشند ولی اگر پیوند بین دو اتم جور هسته باشد ، حتما همسو هستند و می توان به جای جرم کاهش یافته ، جرم مولی را به کار برد.
  پس برای ایزوتوپ های یک عنصر ، هر کدام جرم مولی بیشتر داشته باشند ، جرم کاهش یافته بیشتری دارند ، پس انرژی پیوند بیشتری خواهند داشت. مثلا درمورد ایزوتوپ های هیدروژن : جرم مولی بیشتر => جرم کاهش یافته بیشتر پس انرژی پیوند بیشتر.  جرم کاهش یافته برابر حاصلضرب جرم مولی دواتم درگیر درپیوند تقسیم بر حاصل جمع جرم مولی آن دواتم می باشد .

  ۳- قطبیت پیوند : (رابطه مستقیم)

  ۴- دافعه زوج های آزاد و دافعه هسته ها : (رابطه وارونه)

  ۵- ازدحام فضایی یا کشش زاویه ای : (رابطه وارونه)
  هرچه کشش زاویه ای پیوند بیشتر باشد ، ناپایداری پیوند و درنتیجه تمایل پیوند به گسستن بیشتر ، پس انرژی پیوند کمتر است .

  ۶- میزان همپوشانی اربیتالی ، نوع همپوشانی و نوع اربیتال هیبریدی : (بامیزان همپوشانی اربیتالی رابطه مستقیم دارد)

   میزان همپوشانی اربیتال های s بیش از اربیتال های p می باشد ، پس انرژی پیوندی که از همپوشانی اربیتال های (s با s ) یا (s با p) حاصل می شود بیش از اربیتال های( p با p) می باشد .

  همپوشانی اربیتال های اتمی :
  ، (s با s) ،( s با pz) ،( pz با pz) ، (dz2 با dz2)
  که منجر به پیوند سیگما می شوند ، چون همپوشانی بیشتری نسبت به پیوند پای ( که از همپوشانی اربیتال های py و px حاصل می شود ) محکم تر و پایدارتر می باشد ، پس بین دو اتم انرژی پیوند سیگما نسبت به پای بیشتر است .

  همچنین هرچه سهم اربیتال s در هیبریدهای مختلف : sp^3 ، sp^2 ، sp بیشتر باشد ، پیوند قوی تر وانرژی پیوند بیشتر است .
  سهم اربیتال s در :
  SP3 < sp2 < sp

  ۷-  چند گانگی پیوند ( رابطه مستقیم )

  ۸-  رزونانس ( رابطه مستقیم ) : چون کلا رزونانس باعث پایداری می شود .

  ۹-  بارجزئی روی اتم های درگیر در پیوند : توزیع مناسب بارجزئی روی هر اتم درگیر در پیوند باعث پایداری بیشتر پیوند و درنتیجه انرژی پیوند بیشتر می شود. وجود بار قراردادی مثبت روی اتم الکترونگاتیوتر در پیوند ، باعث ناپایداری آن پیوند خواهد شد .

  ۱۰- پیوند هیدروژنی (رابطه مستقیم)

  چون پیوند هیدروژنی ، فرکانس ارتعاشی اتم های درگیر در پیوند را کم می کند ، پس انرژی بیشتری برای شکستن پیوند نیاز است .

   توجه کنیم که درمقایسه انرژی پیوندها، ممکن است یک یا چند عامل اثرگذار عوامل دیگر را تحت الشعاع قرار دهد . حتی ممکن است آن عوامل تحت الشعاع نتیجه ی عکس به مقایسه آن انرژی پیوندها بدهد ، پس باید عوامل تحت الشعاع را برای مقایسه آن پیوندها دخالت ندهیم .

  مفید بودن مطلب  رای کاربران:
  ۵
  ( ۱ رای)

  خواص و ویژگی های مهم سه پلی ساکارید مهم نشاسته، سلولز و گلیکوژن

  نشاسته و سلولز و گلیکوژن سه ۳ تا از پلی ساکاریدهای مهم و حیاتی می باشند که شباهت ها و تفاوت های اساسی در ساختار و ویژگی های ساختاری خود دارند که در ادامه از شیمی معدنی آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم. تفاوت نشاسته و گلیکوژن و سلولز در ادامه به طور کامل شرح داده شده است.خواص و ویژگی های مهم سه پلی ساکارید مهم نشاسته، سلولز و گلیکوژن و تفاوت ها و شباهت های سه پلی ساکارید مهم

  هر سه این پلی ساکارید از گلوکز تشکیل شده اند اما از نظر روش اتصال گلوکز به هم و ساختار فضایی متفاوت هستند. مولکول نشاسته حالت مارپیچی دارد و از نظر ساختمان شباهت زیادی به گلیکوژن دارد. و هر دو نقش ذخیره گلوکز را انجام می دهند. گلوکز مولکول کوچکی است که به راحتی در آب حل می شود و با مواد دیگر وارد واکنش می شود و از بین می رود از این رو مولکول های گلوکز به هم وصل شده و مولکول های بزرگ نشاسته و گلیکوژن را می سازند تا گلوکز ذخیره شده و از بین نرود. در گیاهان گلوکز به صورت نشاسته ذخیره می شود و در جانوران گلوکز به صورت گلیکوژن ذخیره می شود.اما سلولز یک مولکول خطی است و حالت مارپیچی مولکول های نشاسته و گلیکوژن را ندارد .بر خلاف نشاسته و گلیکوژن که وظیفه ذخیره گلوکز رو به عهده دارند .سلولز وظیفه ساختاری دارد و در ساختمان دیواره سلولی گیاهان کاربرد دارد.

  مقایسه نیروهای جاذبه بین مولکول های نشاسته وسلولز :

  درهردو پیوند هیدروژنی ، نیروهای واندروالسی ازنوع دوقطبی – دوقطبی وازنوع دوقطبی نشری – دوقطبی نشری(لاندون) وجوددارد . البته در نشاسته بیشتر دوقطبی و کمتر هیدروژنی در سلولز بیشتر هیدروژنی (چون سلولز زنجیری تراز گلوکز است)

  همچنین چون سلولز و نشاسته درشت مولکول هستند ، پس نیروی دوقطبی القایی – دوقطبی القایی (لاندون) در آن ها نسبتا زیاد است. پيوند گليكوزيدي همان پيوند كوالانسی هست كه دو مولكول گلوكز را به هم متصل مى كند ، يعني همان پيوند های پل اكسيژنی. در حقيقت پيوند گوليكوزيدي باعث بوجود آمدن زنجيره های پلی مری در نشاسته يا سلولزاست .

  تفاوت ها و شباهت ها
  هر سه این پلی ساکارید ها از گلوکز ساخته شده اند اما از نظر روش اتصال گلوکز ها به هم و ساختمان فضایی متفاوت هستند.

  در مورد نشاسته مولکول آن حالت مارپیچی دارد.

  نشاسته از دو جزء تشکیل شده است شامل ، ۸۰درصد آمیلوپکتین و ۲۰درصد آمیلوز می باشد

  ۱- آمیلوز: رشته مارپیچی آمیلوز بدون شاخه و انشعاب است.

  ۲- آمیلوپکتین: که دارای انشعاب است.

   شباهت گلیکوژن با نشاسته :

  ساختمان گلیکوژن ، شباهت زیادی به نشاسته دارد و هر دو نقش ذخیره گلوگز را انجام می دهند.

  گلوکز مولکول کوچکی است به راحتی در آب حل می شود و با مواد دیگر ترکیب می شود و از بین می رود. برای اینکه این اتفاق نیفتد مولکول های گلوکز به هم متصل می شوند و مولکول های بزرگ نشاسته و گلیکوژن را می سازند تا گلوکز ذخیره شود و از بین نرود.

   تفاوت نشاسته با گلیکوژن :

  نشاسته وظیفه ذخیره گلوکز در گیاهان را بر عهده دارد. اما گلیکوژن وظیفه ذخیره گلوکز را در جانوران و قارچ ها را برعهده دارند. تفاوت دیگر اینست که انشعابات و شاخه ها در گلیکوژن بیشتر از نشاسته است.

   تفاوت سلولز با نشاسته :

  سلولز یک مولکول خطی است و حالت مارپیچی مولکول های نشاسته و گلیکوژن را ندارد. مولکول سلولز برخلاف مولکول های گلیکوژن و آمیلوپکتین شاخه و انشعاب ندارد.
  تفاوت دیگر این است که سلولز برخلاف نشاسته و گلیکوژن که وظیفه ذخیره گلوکز را برعهده دارد وظیفه ساختاری دارد و در ساختمان دیواره سلولی گیاهان به کار می رود.

  خواص و ویژگی های مهم سه پلی ساکارید نشاسته، سلولز و گلیکوژن یکی از موضوعات مطرح شده در کتاب شیمی یازدهم می باشد.

  مفید بودن مطلب  رای کاربران:
  ۵
  ( ۱ رای)

  رنگ های مهم انواع ترکیب و فرمول های مهم شیمی در کتاب شیمی دهم دبیرستان که یکی از مباحث مهم برای طراحی سوال های کنکور و امتحانی می باشد در ادامه از شیمی معدنی دانلود و مطالعه نمایید. با یادگیری رنگ ترکیب های مهم شیمی دبیرستان با تسلط بیشتری در امتحان و جلسه کنکور حاضر شوید.

  یادگیری رنگ ترکیبات مهم و کنکوری شیمی دهم به دانش آموزان و کنکوری های عزیز توصیه می شود.

  نکات کنکوری فصل اسید و باز شیمی پیش دانشگاهی شامل دسته بندی و خلاصه بندی نکات مهم و پر تکرار فصل سوم ۳ شیمی پیشدانشگاهی که در ادامه از شیمی معدنی دانلود خواهید کرد. این نکات چکیده مهم ترین نکات از مبحث اسید و باز شیمی در کنکور سراسری و آزمون های داخلی درس شیمی ۴ می باشد.

  با مطالعه نکات کنکوری و مهم فصل اسید و باز شیمی پیش دانشگاهی آمادگی شما جهت شرکت در آزمون درسی و کنکور بیشتر خواهد شد.

  تبدیل کربن دی اکسید به پلاستیک

  دانشمندان موفق به کشف یک نوع کاتالیزور جدید شده اند که می تواند در تبدیل کربن دی اکسید به پلاستیک به صورت کاملا موثری عمل کند.

  در پی این ابداع، گروهی از محققان دانشگاه های کالیفرنیا، تورنتو و برکلی می گویند که این یافته جدید می تواند مانعی برای ورود دی اکسید کربن به اتمسفر شود و همچنین به کاهش وابستگی انسان به سوخت های فسیلی نیز کمک خواهد کرد.

  همانطوری که می دانید، ورود دی اکسید کربن به جو کره زمین باعث تغییر اوضاع اقلیمی جهان شده است و این موضوع دست کم تا ۵۰ درصد در تخریب لایه اوزون نقش دارد.

  پژوهشگران توانسته اند شرایط مناسبی را برای تبدیل کربن دی اکسید به اتانول ایجاد نمایند؛ ترکیبی شیمیایی که به جهت تولید پلی اتن (پر مصرف ترین پلاستیک مورد استفاده در جهان) استفاده می شود.

  گفتنی است هدف گروه تحقیقاتی که موفق به تبدیل کربن دی اکسید به پلاستیک شدند، کاهش واکنش CO2 بود؛ همان فرآیندی که از آن می توان برای تبدیل این گاز به مواد دیگر بهره گرفت.

  نقش مهمی که تبدیل کربن دی اکسید به پلاستیک را فراهم کرد، ابداع یک کاتالیزور جدید بود. آنها ابتدا از ترکیب فلزات مختلف به عنوان کاتالیزور استفاده کردند اما در ادامه و با مشاهده نتایج بدست آمده، فلز مس را برگزیدند؛ چرا که استفاده از آن می توانست به تولید اتن منجر شود.

  «فیل دی لونا» از محققان ارشد این پروژه گفت: «مس یک ماده اسرار آمیز است؛ اسرار آمیز بودن آن هم به این دلیل است که می تواند طیف وسیعی از مواد گوناگون شیمیایی را همچون متان، اتن و اتانول تولید کند اما کنترل آنچه که این فلز می سازد، کار واقعا دشواری است.»

  با این دستاورد، دانشمندان اکنون موفق به طراحی یک کاتالیزور و شناسایی شرایط دقیقی شدند که تولید اتن را در جریان این واکنش به حداکثر میزان خود و تولید کربن مونوکسید و متان را به کمترین حجم می رساند.

  طبق گفته محققان دانشگاه های کالیفرنیا، تورنتو و برکلی، امکان مهندسی کاتالیزوری که این شرایط را برآورده ساخته میسر است و یافته های آنها تاثیر قابل توجهی در این زمینه خواهد داشت.

  راهنمای فارسی استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر مدل Aquarius 9000 Series به صورت جامع و کامل همراه با بررسی تک تک اجزا و قطعات دستگاه طیف سنجی در ادامه از شیمی معدنی دانلود نمایید. مراحل نصب و راه اندازی دستگاه اسپكتروفتومتر جهت انجام آزمایش اسپكتروفتومتری و همین طور مراحل نصب پرینتر به دستگاه و نکات مهم قبل از شروع به کار دستگاه اسپكتروفتومتر به زبان فارسی برای کاربران شرح و آموزش داده شده است.

  دستگاه برای کار با ۲۳۰ ولت تنظیم شده است. اگر دستگاه با ۱۱۵ ولت کارکند، ولتاژ بایستی از قسمت پشت دستگاه تنظیم گردد. – کلید پاور در پشت دستگاه می باشد. پس از روشن کردن دستگاه به طور روتین تست اتوماتیک دستگاه شروع می شود و سپس تمام LED کلیدهای دستگاه روشن و بعد خاموش می شوند. پیغام کالیبره شدن دستگاه ظاهر می شود. ابتدا کالیبراسیون داخلی موتورها و دتکتورها انجام می شود. در طول مدتی که لامپ دوتریوم در حال گرم شدن است اندیکاتور “D2” روشن و خاموش می شود. وقتی که لامپ تثبیت شود به طور دائم نشان داده می شود. پس از آن کالیبراسیون طول موج انجام می شود.
  معرفي دستگاه :
  درپشت دستگاه كانكتورهاي مختلفي وجود دارد كه در صورت داشتن قطعات جانبي (Accessory ) مورد استفاده قرار مي گيرد . پورت پارالل ۲۵ پين مخصوص پرينتر و پورت سريال جهت نرم افزار استفاده مي شود . همچنين پشت دستگاه چهار فيوز براي لامپ ويزيبل ، دو تريم ، پاور دستگاه و برد لاجيك تعبيه شده است .

  برای دانلود راهنمای فارسی استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر Aquarius 9000 Series روی لینک های دانلود کلیک کنید.

  مرحله اول بیست و هشتمین المپیاد شیمی ایران

  بیست و هشتمین المپیاد شیمی ایران، تازه ترین دوره برگزار شده از رقابت های کشوری درس شیمی در چارچوب المپیاد علمی است. این آزمون در نیمه اول بهمن ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد. نکته جالب توجه مرحله اول بیست و هشتمین المپیاد شیمی کاهش زمان پاسخگویی به سوالات است.

  همچون دو دوره گذشته المپیاد شیمی، تعداد سوالات همان ۴۰ پرسش چهار گزینه ای است اما وقت پاسخ به آن از ۱۲۰ دقیقه به ۱۰۰ دقیقه تقلیل یافته است. موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کنیم، مفهومی تر شدن سوالات است. علی رغم کاهش زمان آزمون، اما مسائل همچنان به شدت وقتگیر هستند و تعداد سوالاتی که باید به صورت تحلیل و انتخاب (مثل سوال ۴) حل شوند، حداقل ۲ برابر شده است.

  مشخص نیست که طراحان آزمون المپیاد شیمی در دوره بیست و هفتم دقیقا به دنبال چه چیزی بودند؛ ولی می توان حدس زد که این تازه آغاز مسیر دشوار المپیادهای علمی ایران باشد. به نظر می رسد المپیادها (حداقل در رشته شیمی) رو به افزایش سرعت و مهارت داوطلبان کرده اند و می خواهند کسانی را از این فیلتر عبور دهند که بتواند واقعا در المپیادهای ملی و جهانی، حرفی برای گفتن داشته باشد.

  به هر صورت، سوالات بیست و هشتمین المپیاد شیمی ایران به همراه پاسخ کلیدی آن از طریق لینک زیر قابل دانلود است.

  خلاصه نویسی و یادگیری بهتر مطالب

  آشنایی با شیوه های صحیح مطالعاتی، می تواند در پیشرفت و موفقیت دانش آموزان و دانشجویان اثر گذار باشد. از آنجایی که خلاء آموزش این مباحث در سیستم آموزش و پرورش ایران به وضوح قابل رویت است، تصمیم گرفتیم تا در بخش مشاوره سایت شیمی معدنی درباره روش های درست خلاصه نویسی که منجر به آموختن بهتر مطالب درسی می شود، مقالاتی منتشر نماییم. پس با شیمی معدنی همراه باشید.

  بسیاری از دانش محصلان در تلاش هستند تا روش های درست خلاصه نویسی از کتاب های درسی خود را یاد بگیرند. خلاصه نویسی از کتابی که به تفضیل در رابطه با موضوعی بحث می کند، به تنهایی کار دشوار و مهم است. اگر بتوانید به درستی از منبع مطالعاتی خود یک خلاصه تهیه کنید، باید امیدوار باشید که در آزمون به خوبی از پس سوالات بر خواهید آمد و نمره بهتری کسب می نمایید.

  در این مطلب در رابطه با خلاصه نویسی نکات مفیدی جمع آوری شده است. پیشنهاد می کنیم بر روی هر یک از مراحل با دقت تمرکز کرده و آن را تمرین کنید. بدین ترتیب قادر هستید با صرف زمان کمتر نسبت به سایر دانش آموزان، همه نکات مهم را یاد بگیرید و در زمان خود نیز صرفه جویی نمایید.

  ۱. نگاه کلی به هر فصل کتاب

  مرحله نخست، قدم اصلی برای خلاصه نویسی به حساب می آید. با این کار شما می توانید محتویات هر فصل را به طور کامل بررسی کنید. در این مرحله به مواردی چون عناوین، جدول ها، تصاویر، قسمت های پر رنگ متن، کج نوشته ها (ایتالیک) و بخش های خلاصه متن توجه کنید.

  در گام اول هدف این است که ذهن شما با آنچه که قرار است مطالعه کنید، آشنایی پیدا کند. این یکی از بهترین شیوه های مطالعاتی است که به وسیله آن، مغز بدون آنکه خسته شود یا فشار زیادی را تحمل نماید، می تواند به راحتی و با کیفیت بالا اطلاعات جدید را دریافت کند.

  از سویی دیگر، در این روش نکات مهم برای مغز تعیین می شود و ذهن هنگام خواندن چند باره مطالب، با دقت بیشتری نکات آن را به خاطر می سپارد.

  این افزایش تمرکز باعث می شود که اطلاعات در مدت زمان بیشتری در حافظه شما بماند و علاوه بر آن می توانید موضوعاتی که قرار است در آینده مطالعه کنید، پیش بینی نمایید.

  اگر در کلاس، استاد به نکته خاصی اشاره کرد، حتما آن را یادداشت کرده و موقع مرور سریع مطالب به آن توجه کنید. حتما دبیر شما می داند که این اطلاعات با ارزش هستند و دانستن آن برای شما ضروری است؛ در نتیجه احتمال اینکه در آزمون از آن سوال طرح شود، بسیار زیاد خواهد بود.

  ۲. یادداشت نکات مهم برای درک بهتر

  در قدم دوم باید مطالب را خوانده و نکات مهم آن را یادداشت کنید. توجه داشته باشید که در فرآیند خلاصه نویسی اصلا قرار نیست همه جزئیات را بنویسید و بالعکس؛ آن خلاصه نویسی ای ارزش دارد که نکات اساسی و کلیدی یک موضوع را به خواننده منتقل کند.

  به عبارت دیگر، خلاصه باید طوری نوشته شود که یک شخص دوم، بدون هیچ علم و دانشی بتواند با خواندن تک برگ خلاصه نویسی شما، در مورد آن موضوع اطلاعات بدست بیاورد.

  با استفاده از دو روش ساده زیر مطمئن شوید که همه اطلاعات کلیدی و مهم را یادداشت کرده اید:

  ۱.۲. یادداشت مطالبی که به سختی درک می کنید

  اگر بخش هایی از درس را به سختی متوجه می شوید، سعی کنید با استفاده از واژه های ساده و قابل درک، هر چیزی را که در مورد آن موضوع فهمیدید، بازنویسی کنید. برای این کار از جملات کوتاه استفاده نمایید.

  همانطور که در رسیدن به یک هدف بزرگ باید مراحل را به بخش های کوچک و قابل دسترس تقسیم کرد، در این بحث هم چنین رابطه ای برقرار است.

  ۲.۲. یادداشت مطالبی که تاکنون نخوانده اید

  اگر وقت کمی برای مطالعه کتاب درسی دارید و فرصت زیادی تا روز امتحان باقی نمانده، این روش دوم را حتما به کار بگیرید. در این روش، تمام مفاهیم، تعاریف و فرمول هایی که تا بحال با آنها مواجه نشده اید را یادداشت کنید؛ البته ذکر بیشتر جزئیات در این شیوه به خصوص، توصیه می شود.

  در ادامه سعی کنید این مباحثی را که خودتان نوشته اید و حتی جملاتی از آن را به زبان ساده تر بازنویسی کرده اید، خوانده و درک کنید. تلاش کنید تا آنها را برای خودتان تعریف کنید و برایشان مثال بزنید. بعد از چند ساعت، این مفاهیم نیز قابل درک می شود و می توانید به راحتی آنها را یاد بگیرید.

  ۳. مرور مطالب

  اگر زمان کافی برای مطالعه کتاب دارید، سعی کنید قبل از نوشتن برگه خلاصه، مطالب را مرور کنید. با این کار اطلاعات بیشتر در ذهن شما تثبیت می شود. نوشته هایی که در کتاب های کمک آموزشی و یا حاشیه ها و لابه لای کتاب درسی نوشته بودید را جمع کرده و در خلاصه نویسی هایی خود، از آنها استفاده کنید.

  ۴. تندخوانی مطالب

  مرحله آخر، تندخوانی است. تلاش کنید با تندخوانی، قدرت مطالعه خود را افزایش دهید. وقتی که از این روش برای مباحثی که تاکنون نخوانده اید استفاده می کنید، در فواصل زمانی مختلف آنها را مرور کنید تا بهتر متوجه مفاهیم شوید.

  قرار نیست این تندخوانی بر روی خلاصه های شما پیاده شود؛ خلاصه نویسی فقط برای مرور نهایی مطالب است.

  در مقالات بعدی، تلاش خواهیم کرد تا به صورت جامع و کاربردی تر به موضوع خلاصه نویسی بپردازیم. گروه تحریریه شیمی معدنی آماده است تا هر گونه سوال و یا ابهامی را که در رابطه با نگارش خلاصه نویسی دارید، پاسخ دهد.

  با ما از طریق فرم ارسال دیدگاه در پایین این مطلب، در ارتباط باشید.

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت شیمی معدنی ایران محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
قدرت گرفته از : بک لینکس