آموزش و روش نامگذاری کمپلکس های معدنی
  آموزش و روش نامگذاری کمپلکس های معدنی

  نامگذاری انواع کمپلکس های معدنی و همین طور نامگذاری کمپلکس های فلزی در شیمی معدنی در ادامه از شیمی معدنی مطالعه و یاد خواهید گرفت. در نام گذاری کمپلکس های معدنی به چند نکته مهم باید توجه کنیم که در زیر با ذکر چند مثال و تمرین مبحث نامگذاری انواع کمپلکس های کاتیونی،کمپلکس های خنثی، کمپلکس های چند هسته ای، کمپلکس با پیوند فلز-فلز آموزش داده شده است.

  کمپلکس های کاتیونی
  الف) تعداد و نام لیگاند متصل به اتم یا یون فلز مرکزی
  ب) نام فلز مرکزی و عدد اکسایش آن
  ج) نام آنیون
  [CoSO4(NH3)4]NO3
  تترا آمین سولفاتو کبالت(|||) نیترات

  ۱-  کمپلکس های کاتیونی
  پسوند “…ات” به نام فلز اضافه می شود
  K4[Fe(CN)6]
  پتاسیم هگزا سیانو فرات(||)

  ۲- کمپلکس خنثی مانند کمپلکس کاتیونی پسوند ندارد
  [Co(NO3)2(NH3)3]
  تری آمین تری نیترو کبالت (|||)
  هنگامی که بیش از یک لیگاند داریم نام آنها به ترتیب الفبای لاتین ذکر می شود
  برای نشان دادن تعداد لیگاند ها از پیشوند “دی ، تتری ، تترا ، پنتا ، هگزا و …” استفاده می شود
  و اگر نام خود لیگاند چند قسمتی و دارای پیشوندی مثل ” دی ، تری و …” باشد برای نشان دادن تعداد لیگاند، پیشوند های ” بیس ، تریس ، تتراکیس و…” به کار می بریم
  [Ni(PF3)4]
  تتراکیس (تری فلوءرو فسفین) نیکل(۰)

  لیگاند دو سر دندانه
  M_SCN
  تیو سیاناتو (تیوسیاناتو -S-)
  M_NCS
  ایزوتیوسیاناتو (تیوسیاناتو -N-)

  ۳- کمپلکس چندهسته ای
  [(NH3)4 Co NH2 (NH3)4 Co OH]
  یون تترا آمین کبالت (|||)-µ-آمیدو-µ-هیدروکسوتترا آمین کبالت (|||)

  ۴- کمپلکس با پیوند فلز-فلز
  از پیشوند “بی” یا “دی” قبل از نام فلز درگیر در پیوند استفاده می شود
  [Mn2(CO)10]
  بیس(پنتا کربونیل منگنز) (Mn-Mn)

  برخی از کمپلکس های اسامی خاص دارند مانند کمپلکس های معدنی زیر:
  K[Pt(C2H4)Cl3] نمک زایس
  [Rh(PPh3)Cl] کاتالیزور ویلکینسون

  مفید بودن مطلب برای شما  رای کاربران:
  ۵
  ( ۲ رای)

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت شیمی معدنی ایران محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
قدرت گرفته از : بک لینکس